Minitenis a Babytenis - výuka tenisu pro děti
jandustenis
Článek nebyl dosud hodnocen
22.09.2004, 16:54:00
Výuka tenisu

Minitenis a babytenis je "zmenšený tenis" umožňující dětem ve věku od 5 do 7, resp. od 8 do 9 let let hrát tenis podobně jako hrají dospělí na normálním kurtu. Minikurt je menší a má nižší síť. Při výuce je využíváno zkrácených lehčích raket, lehčích a měkčích pěnových míčků, sítí pro minitenis a dalších pomůcek.

Hlavním cílem je hravou formou podchytit zájem dětí. Důraz je kladen na výuku základní tenisové techniky a taktiky i na všestrannost v pohybové přípravě. Minitenis umožňuje i dětem trénink prakticky všech úderů a herních činností, což by bylo na "normálním" dvorci s "normálními míči" vyloučeno. Výhodou je, že děti mají ze své tělesné výšky podobnou perspektivu pohledu na minitenisový dvorec jako dospělí na dvorec normální. Většina dětí je tak po několika týdnech, eventuelně měsících tréninku schopna hrát cvičné minitenisové zápasy. To je pro ně velkou motivační pobídkou a zároveň si tím automaticky začínají vštěpovat základní taktické návyky.Kurz je vhodný jak pro zájemce o závodní tenis, tak i pro děti s všestrannými sportovními ambicemi. Děti mají možnost začít s minitenisem v individuálních lekcích nebo ve skupinových lekcích. Pokročilost ani věk dítěte nerozhoduje; zájemci jsou rozřazováni po konzultaci s trenérem. Pokročilí hráči jsou zařazováni do jednotlivých ročníků podle své výkonnosti.

Výuka je celoroční, probíhá po celou dobu školního roku a je rozdělena do letního a zimního běhu. Od 1.10. do 15. 4. mimo vánočních a jarních prázdnin probíhá v pevné tenisové hale a od 16. 4. do 30. 9. mimo letních prázdnin probíhá na venkovních tenisových dvorcích. V době letních prázdnin je nabízen individuální tréninkový plán, v září pak možnost časových úprav výuky podle změny školního rozvrhu.

Tréninky dětí a mládeže probíhají po skončení vyučování v odpoledních hodinách. Co děti potřebují?

ˇ tenisovou raketu,

ˇ vhodné oblečení

ˇ vhodnou obuv na venkovní dvorce nebo do tenisové haly.

K dispozici jsou šatny se sprchou.

Při dlouhodobé absenci omluvené předem, mohou být po dohodě s trenérem zameškané lekce nahrazeny.

Po absolvování kurzů nebo i dříve se děti rozhodují, zda se chtějí věnovat tenisu závodně, nebo jako rekreačnímu sportu. Podle jejich zájmu a požadavků jsou pro ně připravovány individuální plány, kterými se řídí další tenisový vývoj. Děti jsou po dohodě s trenérem zařazeny do skupin podle věku a výkonnosti; lze je zařadit do větších skupin (4-6)nebo do menších skupin (2)anebo mohou trénovat zcela individuálně. Trénink je zaměřen na nácvik a procvičování techniky tenisových úderů, zvládnutí znalostí tenisové taktiky a tenisových pravidel. Nejlepší hráči reprezentují tenisovou školu v závodních družstvech tenisového oddílu TK KAJA nebo mohou hostovat v dalších tenisových oddílech.

jandustenis