CENÍK a PŘIHLÁŠKA na letní tenisovou sezónu 2014 pro juniory a dospělé
jandustenis
Článek nebyl dosud hodnocen
16.03.2014, 17:07:00
Výuka tenisuLetní sezóna 2014 probíhá na dvorích VŠTJ EKONOM v období od 21. dubna 2014 do 3. října 2014 (kromě letních prázdnin a svátků)

CENÍK INDIVIDUÁLNÍ A SKUPINOVÉ VÝUKY:

počet hráčů na dvorci/cena kursu /výše zálohy

1 / 10.800,- Kč + DPH/ 6000,- Kč
2 / 6.300,- Kč + DPH/ 4000,- Kč
3 / 5100,- Kč + DPH/ 3500,- Kč
4 / 4.050,- Kč + DPH/ 3000,- Kč

ON-LINE PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ TENISOVOU SEZÓNU 2014

1.    Školné zahrnuje po celou LETNÍ sezónu výuku tenisu jednu hodinu týdně

2.    Hráčem tenisové školy se stává ten, kdo odevzdal vyplněnou a podepsanou závaznou přihlášku a má zaplacené školné na příslušný cyklus.

3.    Přihlášku je nutné odevzdat nejpozději 15 dnů před začátkem každého cyklu a současně nahlásit volné časové možností na trénink a konkrétní požadavky týkající se samotného tréninku (kolikrát, priority, kdy atd.)

4.    Současně s přihláškou se hradí školné, a to buď v hotovosti trenérovi nebo převodním příkazem, nebo složenkou na účet TŠ. Školné zahrnuje trenérské služby, pronájem kurtu/haly/tělocvičny, míče a další pomůcky a možnost využít slev při nákupu zboží značek Head a Babolat po celý cyklus jednu hodinu týdně pro konkrétního, přihlášeného hráče. Školné je účtováno paušální částkou a jsou v něm zohledněny veškeré státem uznávané svátky a prázdniny. V závislosti na objemu tréninků je možné dohodnout splátky, vždy je však nutné uhradit předem platbu za venkovní dvorce (léto) nebo halu (zima) za celý cyklus.

5.    Spolu s podáním přihlášky je třeba zaplatit zálohu. (Z této zálohy je nutné zaplatit pronájmy dvorců, které se platí dopředu na celou letní sezónu). Doplatek je splatný při zahájení výuky. Platby lze hradit převodem na účet č. 280680329/0800 nebo v hotovosti proti potvrzení.

6.    Hráči jsou povinni a) opatřit si tenisovou raketu, vhodné sportovní oblečení a obuv (možno za zvýhodněné ceny prostřednictvím tenisové školy), b) dodržovat kázeň, dbát pokynů trenérů, c) nepoškozovat úmyslně majetek tenisové školy nebo třetích osob, d) případně vzniklé škody na vlastní náklady odstranit, e) po ukončení tréninku vždy sesbírat všechny míče a uklidit po sobě kurt, f) pojistit se pro případ úrazu, g) průběžně sledovat web tenisové školy, veškeré důležité organizační věci není možné všem sdělovat a zároveň tím zdržovat trénink.

7.    Pokud se hráč nemůže dostavit na trénink, z jakýchkoliv důvodů, je povinen se z něj omluvit nejpozději 24 hodin předem. Pokud je hráč řádně omluven z individuální lekce při dlouhodobé neúčasti (nemoci, úrazy apod.) a trenér stihl volné místo obsadit náhradníkem,je možné mu trénink nahradit. Náhradní tréninky jsou poskytovány po dohodě s trenérem. Při neomluvené nepřítomnosti nebo nevyužití náhradní hodiny, tréninková hodina propadá. Ze školného za skupinové lekce nebo minitenis není možné odečítat nepřítomnost na tréninku dopředu ani zpětně, jelikož hodina je vždy rozpočítána na objednaný počet hráčů na dvorci.

8.    Při nepřízni počasí přesahující polovinu tréninkové jednotky (trvalý déšť, mráz, celodenní nezpůsobilost) budou tréninky nahrazeny podle možnosti, buď pohybovou průpravou, tenisovou teorií nebo odkladem na jiný termín. Trenér včas určí a obeznámí rodiče. O konání tréninku případně způsobilosti terénu rozhoduje trenér. Při nevyužití této náhrady, nepřítomnost dále nahrazována nebude. Školné se za neodehrané hodiny nevrací.

Pro přihlášku prosím klikněte na následující odkaz:

ON-LINE PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ TENISOVOU SEZÓNU 2014

jandustenis