CENÍK a PŘIHLÁŠKA na letní tenisovou sezónu 2014 pro minitenis a babytenis
jandustenis
Článek nebyl dosud hodnocen
16.03.2014, 17:24:00
Výuka tenisuLetní sezóna 2014 probíhá na dvorích VŠTJ EKONOM, Na třebešíně 1, Praha 10, v období od 21. dubna 2014 do 3. října 2014 (kromě letních prázdnin a svátků)

CENÍK INDIVIDUÁLNÍ A SKUPINOVÉ VÝUKY

počet hráčů na dvorci/cena 1 lekce výuky

2 / 320,- Kč
3 / 260,- Kč
4 / 210,- Kč
6-8 / 170,- Kč

ON-LINE PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ TENISOVOU SEZÓNU 2014

1.    Výuka Minitenisu probíhá po celou LETNÍ sezónu  dvě hodiny týdně.

2.    Hráčem tenisové školy se stává ten, kdo odevzdal vyplněnou a podepsanou závaznou přihlášku a má zaplacené školné na příslušný cyklus .

3.    Přihlášku je nutné odevzdat nejpozději 15 dnů před začátkem každého cyklu a současně nahlásit volné časové možností na trénink a konkrétní požadavky týkající se samotného tréninku (kolikrát, priority, kdy atd.)

4.    Současně s přihláškou se hradí školné, a to v hotovosti trenérovi. Školné zahrnuje trenérské služby, pronájem kurtu/haly/tělocvičny, míče a další pomůcky a možnost využít slev při nákupu zboží značek Head a Babolat po celý cyklus jednu hodinu týdně pro konkrétního, přihlášeného hráče. Školné je účtováno paušální částkou a jsou v něm zohledněny veškeré státem uznávané svátky a prázdniny. V závislosti na objemu tréninků je možné dohodnout splátky, vždy je však nutné uhradit předem platbu za venkovní dvorce (léto) nebo halu (zima) za celý cyklus.

5.    Spolu s podáním přihlášky je třeba zaplatit zálohu. (Z této zálohy je nutné zaplatit pronájmy dvorců, které se platí dopředu na celou letní sezónu). Doplatek je splatný při zahájení výuky. Platby lze hradit převodem v hotovosti proti potvrzení.

6.    Hráči jsou povinni a) opatřit si tenisovou raketu, vhodné sportovní oblečení a obuv (možno za zvýhodněné ceny prostřednictvím tenisové školy), b) dodržovat kázeň, dbát pokynů trenérů, c) nepoškozovat úmyslně majetek tenisové školy nebo třetích osob, d) případně vzniklé škody na vlastní náklady odstranit, e) po ukončení tréninku vždy sesbírat všechny míče a uklidit po sobě kurt, f) pojistit se pro případ úrazu, g) průběžně sledovat web tenisové školy, veškeré důležité organizační věci není možné všem sdělovat a zároveň tím zdržovat trénink.

7.    Pokud se hráč nemůže dostavit na trénink, z jakýchkoliv důvodů, je povinen se z něj omluvit nejpozději 24 hodin předem. Ze školného za skupinové lekce nebo minitenis není možné odečítat nepřítomnost na tréninku dopředu ani zpětně, jelikož hodina je vždy rozpočítána na objednaný počet hráčů na dvorci.

8.    Při nezpůsobilosti dvorce přesahující polovinu tréninkové jednotky (trvalý déšť, mráz, aj.) budou tréninky nahrazeny podle možnosti, buď pohybovou průpravou, tenisovou teorií nebo odkladem na jiný termín. Trenér včas určí a obeznámí rodiče. O konání tréninku případně způsobilosti terénu rozhoduje trenér. Při nevyužití této náhrady, nepřítomnost dále nahrazována nebude. Školné se za neodehrané hodiny nevrací.

Pro přihlášku prosím klikněte na následující odkaz:

ON-LINE PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ TENISOVOU SEZÓNU 2014

jandustenis